Dyrektorzy

Organizujemy stacjonarnie we WROCŁAWIU, a także czasami w Łodzi, Poznaniu i Warszawie, wiele fachowch szkoleń dedykowanych głównie Dyrekcji placówek oświatowych oraz szkolno-wychowawczych i opiekuńczych, a także osobom przez nich delegowanym (np. kadrowym, księgowym, kier. gospodarczym i administracyjnym, sekretarzom, ZSIP, pedagogom, psychologom itd.). Obecnie szkolenia prowadzimy również w formie ONLINE, zazwyczaj za pośrednictwem platformy Zoom.
Poniżej wykaz najbiższych szkoleń zaplanowane na II semestr roku szkolnego 2020/21, a jeśli chcą Państwo zamówić jedno z nich placówki w formie rady szkoleniowej na wyłączność swojego Grona Pedagogicznego - zapraszamy do kontaktu z nami (tel. 515 588 177).

09.03.2021 (wt.)godz. 10.00-14.00 (5 godz. dydaktycznych) - szkolenie ONLINE na Zoom
Obowiązki pracodawcy wynikające z Karty Nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych w świetle regulacji Kodeksu pracy - analiza porównawcza (aktualny stan prawny)
Prowadzący: Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt szkolenia online: 290 pln/os(zamiast 340 pln stacjonarnie)

09.03.2021 (wt.)godz. 17.00-20.45 (5 godz. dydaktycznych) - szkolenie ONLINE na Zoom
EXCEL - praktyczny kurs obłsugi arkusza kalkulacyjnego
Prowadząca: Izabela Mädge – specjalista MS Office
Koszt szkolenia online: 180 pln/os. (zamiast 240 pln stacjonarnie)

16.03.2021 (wt.) godz. 10.00-14.00 - szkolenie ONLINE na Zoom
Instrukcja kancelaryjna, wykaz akt i instrukcja archiwalna w placówkach oświatowych 
Prowadząca: Elżbieta Billing - radca prawny, kierownik Oddziału Nadzoru Kancelaryjno-Archiwalnego w Archiwum Państwowym we Wrocławiu
Koszt szkolenia online: 290 pln/os. (zamiast 340 pln stacjonarnie)

03.2021 (5 godz. dydaktycznych- szkolenie ONLINE na Zoom
Pracownicze Plany Kapitałowe - wdrożenie i naliczanie wplat
Prowadząca: mgr Katarzyna Sobieszczańska – ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych i umów cywilnoprawnych
Koszt szkolenia online: 290 pln/os. (zamiast 340 pln stacjonarnie)

25.03.2021 (czw.)godz. 10.00-14.00 (5 godz. dydaktycznych) - szkolenie ONLINE na Zoom
Uprawnienia rodzicielskie na terenie placówki oświatowej 
Prowadzący: Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt szkolenia online: 290 pln/os. (zamiast 340 pln stacjonarnie)

21.04.2021 (śr.)godz. 10.00-14.00 (5 godz. dydaktycznych) - szkolenie ONLINE na Zoom
Zamówienia publiczne w placówce oświatowej
Prowadząca: Katarzyna Młodecka – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego.
Koszt szkolenia online: 340 pln/os. 

13.05.2021 (czw.)godz. 9.00-12.30 (5 godz. dydaktycznych) - szkolenie ONLINE na Zoom
Prawidłowe żywienie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych
Prowadząca: Małgorzata Talaga-Duma – psychodietetyk
Koszt szkolenia online: 240 pln/os. (zamiast 340 pln stacjonarnie)

II sem. 2021/22 r., godz. 10.00-14.00 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu)  (szkolenie stacjonarne: Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu
Szkolenie dla Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy (ZSIP) z placówek oświatowych:
–  cz. 1: zakres obowiązków ZSIP, najczęstsze niedociągnięcia i uchybienia w zakresie objętym działalnością ZSIP w placówkach oświatowych oraz współdziałanie PIP z ZSIP;
– cz. 2: wypadki przy pracy pracowników, wypadki uczniów, prowadzenie dokumentacji powypadkowej – rejestr wypadków.
Prowadzący: Mirosław Szczepaniak – specjalista ds. BHP w placówkach oświatowych
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

II sem. 2020/21 r. (szkolenie online na Zoom)
Coaching jako zarządzanie zespołem przez dyrektora placówki oświatowej w sytuacji kryzysowej

Prowadząca: Kaja Kajdan - coach, psycholog, socjolog, certyfikowany trener TUS I i II stopnia
Koszt szkolenia online: 180 pln/os. (zamiast 340 pln stacjonarnie)

II sem. 2021/22 r., godz. 10.00-14.00 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu)
BHP w placówkach oświatowych – bezpieczeństwo i kontrola:
  cz. 1 (I sem. 2020/21) – badania lekarskie, ocena ryzyka zawodowego, szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypadki przy pracy;
  cz. 2 (03.04.2020) – obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach budowlanych, pomieszczeniach pracy i na terenie placówek oświatowych.
Prowadzący: Mirosław Szczepaniak – specjalista ds. BHP i prawa pracy w placówkach oświatowych.
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki lub uczestnictwie jednej osoby w obu częściach szkolenia

II sem. 2021/22, godz. 10.00-14.00 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu)
Wybrane zagadnienia dotyczące prawa pracy w placówkach oświatowych z aktualnymi zmianami
– podstawowe obowiązki pracodawcy względem pracownika;
– prowadzenie akt osobowych;
– wystawianie i wydawanie pracownikom świadectw pracy. 
Prowadzący: Mirosław Szczepaniak – specjalista ds. prawa pracy w placówkach oświatowych
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

I sem. 2021/22, godz. 9.00-13.00 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu
Zarządzanie sobą w czasie (z cyklu szkoleń Akademii Dyrektora Placówki Oświatowej)
Prowadzący: Jakub Piątek – trener biznesu i administracji publicznej
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

I sem. 2021/22 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu)
Nowelizacja Karty Nauczyciela
Prowadzący: Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

Terminy w trakcie ustalania:
Prawa dziecka w placówce oświatowej oraz zasady oceniania uczniów
Prowadzący: Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki
Odpowiedzialność dyscyplinarna, porządkowa, cywilna i karna dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli 
Prowadzący: Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

Ja i mój pracownik (z cyklu szkoleń Akademii Dyrektora Placówki Oświatowej)
Prowadzący: Jakub Piątek – trener biznesu i administracji publicznej
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki 

Ustalanie i dochodzenie opłat należnych palcówkom przedszkolnym - dochodzenie na drodze administracyjnej
Prowadząca: Małgorzata Czartoryska – radca prawny
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

RODO w placówkach oświatowych
Prowadząca: Małgorzata Czartoryska – radca prawny, ABI
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

Rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami oraz zasady udzielania urlopów dla poratowania zdrowia
Prowadząca: Katarzyna Młodecka – radca prawny z kancelarii Verba Legis, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

Prawa i obowiazki Dyrektora Placówki Oświatowej 
Prowadzący: Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

Statut placówki oświatowej
Prowadzący: Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

Mediacje jako skuteczny sposób na rozwiązywanie konfliktów w placówce oświatowej
Prowadząca: Marta Jeleń – radca prawny, mediator sądowy
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

Udział w naszych szkoleniach umożliwi Państwu uczestnictwo w moderacjach problemowych w gronie Dyrektorów i specjalistów innych placówek oświatowych oraz skorzystanie z konsultacji indywidualnych (ostatnia godzina każdego spotkania).
Szkolenia prowadzą fachowcy specjalizujący się w zakresie przepisów obowiązujących w placówkach oświatowych w danym zakresie.

Terminy konferencji i szkoleń dla kadry kierowniczej oraz specjalistów z placówek oświatowych planowane są na bieżąco, w zależności od zainteresowania daną tematyką i dostępności prowadzacych (zazwyczaj dane szkolenie – jeden raz w semestrze lub roku szkolnym).

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem:
- mailem biuro@euro-szkolenia.com.pl lub biuro@fundacjaprymus.pl ;
- faksem pod nr 71/7072604.     

Wykaz wszystkich zakresów tematycznych:

– BHP w placówkach oświatowych – bezpieczeństwo i kontrola (cz. 1 i 2);
– Ja i mój pracownik;
– Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy, a obowiązki pracodawców sektora oświatowego oraz różnice wynikające z regulacji Karty Nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych;
– Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej;
– Prawa i obowiazki Dyrektora Placówki Oświatowej;
– Rola mediacji w placówce oświatowej;
– Statut szkoły/przedszkola i jego aktualne aspekty prawne; 
– Szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy (SIP) w placówkach oświatowych;
– Uprawnienia rodzicielskie w placówce oświatowej;
– Wybrane zagadnienia dotyczące prawa pracy w placówkach oświatowych – podstawowe obowiązki pracodawcy względem pracownika (akta osobowe i świadectwa pracy);
– Zagrożenia bezpieczeństwa żywności oraz nadzorowania systemu HACCP w    zakładach żywienia zbiorowego typy zamkniętego (stołówki, bary szkolne) szkolenie z zakresu GHP/GMP/HACCP dla personelu placówek oświatowych;
– Zamówienia publiczne w placówce oświatowej;
– Zarządzanie sobą w czasie, czyli praca nad efektywnością osobistą Dyrektora.

Jeśli któreś z naszych szkoleń szczególnie Państwa interesuje - prosimy o informację.

pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com