Psycholog

W ramach naszych działań wspierających placówki oświatowe, czyli dyrektorów, nauczycieli oraz rodziców, oferujemy Państwu także konsultacje z naszym psychologiem - terapeutą i szkoleniowcem - dr Sławomirem Świtałą.

Psychologia ogólna

Zapraszamy na konsultacje psychologiczne osoby indywidualne chcące skorzystać z pomocy psychologa i porozmawiać na ważne dla siebie tematy. Na takim spotkaniu wspólnie ustalone zostaną cele kolejnych wizyt (w zależności od zdiagnozowanego problemu), częstotliwość spotkań i ich termin.

Psychologia dla oświaty

Mnogość kontaktów z jakimi styka się pracownik oświaty nastręcza wielu zagrożeń wynikających ze specyfiki tej pracy. Jeśli pracujecie Państwo w zawodzie nauczyciela lub na stanowisku dyrektora placówki oświatowej, nasz psycholog pomoże Państwu przyjżeć się relacjom z kadrą, rodzicami oraz uczniami. Jego długoletnie doświadczenie w pracy z nauczycielami i dyrektorami umożliwi sprawne poruszanie się w zagadnieniach z tego obszaru.

Psychologia sportu

Zapraszamy do skorzystania ze sportowej konsultacji psychologicznej trenerów i menedżerów sportu, a także rodziców młodych adeptów różnych dyscyplin sportowych w celu przyjrzenia się obszarom, które dzięki wspólnej pracy pomogą w osiągnięciu sukcesów sportowych. 

Zatem:

- jeśli jesteś NAUCZYCIELEM lub DYREKTOREM placówki oświatowej i czujesz, że nie radzisz sobie z niektórymi aspektami pracy zawodowej lub na jakimś etapie nastąpił kryzys – zapraszam do kontaktu. W trakcie naszych spotkań postaramy się rozwiązać problemy, z którymi przyszło Ci się zmierzyć. 

- będąc TRENEREM możemy przeanalizować Twoją relację z zawodnikiem w celu polepszenia osiąganych przez niego wyników;

- jako RODZIC możesz dowiedzieć się jak wspierać dążenia młodego sportowca, aby zaangażowanie w trening nie było przyczyną zaniedbywania nauki, codziennych obowiązków i relacji rówieśniczych.

Jeśli odległość nie pozwoli Państwu na osobiste spotkanie, zapraszamy do skorzystania z porady online za pomocą skype lub innego komunikatora.

pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com