Obowiązki pracodawcy wynikające z Karty Nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych w świetle regulacji Kodeksu pracy - analiza porównawcza aktualnego stanu prawnego (online)

Data szkolenia: Gdy zbierze się grupa min. 10 osób
online na Zoom

Dostępne formy szkolenia:
- online:
a) w czasie rzeczywistym na platformie Zoom

b) dostęp do filmu ze szkoleniem na 30 dni w dowolnym terminie i miejscu

UWAGA: 
w celu wzięcia udziału w szkoleniu online nie trzeba posiadać konta na Zoom, ani pobierać aplikacji

Ilość godzin dydaktycznych:  5

Prowadzący: mgr Marek Młodecki - radca prawny, właściciel łódzkiej kancelarii VERBA LEGIS, która specjalizuje się m. in. w prawie oświatowym

Cena szkolenia:
– otwartego dla osób indywidulanych:
a) online w czasie rzeczywistym 290 pln/os.;

b) dostęp do filmu szkoleniowego na 30 dni 240 pln/os. (do odtworzenia
w dowolnym miejscu i czasie).

Uwaga: cena szkolenia razem z zaświadczeniem, a w przypadku szkoleń online zaświadczenia standardowo przesyłamy do wydruku mailem po szkoleniu; istnieje możliwość wykupienia opcji wysyłki wydrukowanego zaświadczenia pocztą w cenie 20 pln/os.

Cel szkolenia: zapoznanie z obowiązującymi przepisami z zakresu nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami, związanymi z tym uprawnień i obowiązkami każdej ze stron stosunku pracy oraz jego rozwiązywania, z uwzględnieniem różnic wynikających z pragmatyk pracowniczych nauczyciela i pracownika samorządowego zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

 

Zakres szkolenia:

1. Podstawowe regulacje prawne odnoszące się do stosunków pracy nauczycieli oraz innych pracowników zatrudnionych w publicznych jednostkach sektora oświatowego.
2. Podstawy prawne nawiązywania stosunków pracy i innych stosunków zatrudnienia nauczycieli oraz innych pracowników zatrudnionych w publicznych jednostkach sektora oświatowego.
3. Podstawowe obowiązki pracodawcy sektora oświatowego, uprawnienie pracownicze.
4. Modyfikacja stosunków pracy nauczycieli oraz innych pracowników zatrudnionych w publicznych jednostkach sektora oświatowego.
5. Rozwiązywania stosunków pracy nauczycieli oraz innych pracowników zatrudnionych w publicznych jednostkach sektora oświatowego.

Dla kogo:
– dyrektorów i wicedyrektorów publicznych placówek oświatowych;

– pracowników administracyjnych z publicznych placówek oświatowych.

Miejsce szkolenia: otwartego online dla osób indywidualnych: na platformie Zoom.

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com.pl 
fax:  71-7072604

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna