Emisja głosu w pracy nauczyciela (online lub stacjonarne)

Data szkolenia: Gdy zbierze się grupa min. 10 osób
online na platformie Zoom/innej platformie lub stacjonarnie we Wrocławiu oraz najbliższej okolicy

Forma szkolenia:
- stacjonarnie 
(Wrocław i okolice)
- online:
a) w czasie rzeczywistym na platformie Zoom
b) dostęp do filmu ze szkoleniem na 7 dni w dowolnym terminie i miejscu

Ilość godzin dydaktycznych: 3 (rada pedagogiczna) lub 4 (weekendowe szkolenia otwarte)

Prowadząca: mgr Magdalena Jonkisz-Gawrońska (wokalistka, wykładowca akademicki) 

Cena szkolenia:
– otwartego dla osób indywidulanych:
a) online w czasie rzeczywistym 150 pln/os.

b) stacjonarnego 210 pln/os.
– zamkniętego dla rady pedagogicznej placówki:
a) online w czasie rzeczywistym 1 300 pln (do 12 osób + 30 pln każda kolejna osoba, a powyżej 25 osób negocjacja ceny);
b) stacjonarnego 1 500 (do 12 osób + 50 pln każda kolejna osoba, a powyżej
25 osób negocjacja ceny).

Uwaga: cena szkolenia razem z zaświadczeniem, a w przypadku szkoleń online zaświadczenia standardowo przesyłamy do wydruku mailem po szkoleniu; istnieje możliwość wykupienia opcji wysyłki wydrukowanego zaświadczenia pocztą w cenie 20 pln/os.

Cel szkolenia: poznanie budowy i funkcjonowania aparatu głosowego; zapoznanie się z zasadami prawidłowej emisji głosu; poznanie elementarnych zasad higieny aparatu głosowego.

Zakres szkolenia:

1. Zagadnienia teoretyczne:

 - elementarne wiadomości z zakresu emisji głosu, budowy, funkcjonowania i higieny aparatu głosowego oraz chorób zawodowych związanych z nadmiernym wysiłkiem głosowym.

2. Ćwiczenia praktyczne:

- ćwiczenia oddechowe mające na celu nabranie nawyku posługiwania się oddechem przeponowo-żebrowym, wydłużenie fazy wydechu, równomierność siły wydechu
i podporządkowanie pauz oddechowych logice mówionego tekstu;

- ćwiczenia głosowe, których celem jest ustalenie odpowiedniej wysokości głosu (mówienie w średnicy), wyrobienie umiejętności miękkiego atakowania dźwięku, ustawienie głosu na „maskę”, swobodne modulowanie siły i wysokości głosu.

Dla kogo:

– nauczyciele wszystkich typów szkół;
– studenci planujący pracę w placówkach oświatowych;
– wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Miejsce szkolenia:
a)  stacjonarnego dla osób indywidualnych: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a;

b) zamkniętego dla rady pedagogicznej: stacjonarnie w zamawiającej placówce (do 20 km od Wrocławia) lub online w czasie rzeczywistym na platformie Zoom;
c) online w czasie rzeczywistym dla osób indywidualnych: na platformie Zoom.

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (do 20 km poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązującymi ustawowymi stawkami (0,8358 pln za 1 km) oraz 70 pln netto za każdą godzinę dojazdu.

Kontakt:
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com.pl
fax:  71-7072604

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna