Regulamin

Regulamin Euro-Szkoleń

 1. Firma Euro-Szkolenia zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, rodziców i dzieci. 
 2. Firma Euro-Szkolenia prowadzi szkolenia w formie otwartej dla nauczycieli różnych placówek, na które nauczyciele mogą zapisywać się indywidulanie, oraz szkolenia zamknięte organizowane na zamówienia placówek oświatowych w formie szkoleniowych rad pedagogicznych.
 3. Szkolenia otwarte odbywają się zazwyczaj w salach szkoleniowych przy siedzibie firmy, tj. al. Kasztanowa 3a we Wrocławiu, lub w innym podanym w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia miejscu, a szkolenia zamknięte w zamawiającej placówce.
 4. Zgłoszenia na szkolenie otwarte może dokonać nauczyciel lub inny pracownik placówki, w której jest on zatrudniony. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod każdym szkoleniem dostępnym w ofercie na stronie internetowej firmy Euro-Szkolenia. Zaleca się, aby w formularzu podać dane kontaktowe (e-mail, telefon) osoby zgłaszanej.
 5. Euro-Szkolenia wysyła w ciągu 48 godzin na adres e-mail podany w zgłoszeniu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na dane szkolenie podając w nim przewidywaną datę i godziny szkolenia oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieodebrania wiadomości lub nieprzekazania informacji osobie zgłoszonej przez pracownika placówki, który tę wiadomość odebrał.
 6. Po otrzymaniu zgłoszenia Euro-Szkolenia wpisuje osobę zgłoszoną na listę uczestników. W razie braku miejsc wysyłana jest niezwłocznie informacja, ewentualnie propozycja wpisania na listę rezerwową. Osoby z listy rezerwowej, które nie dostały się na szkolenie, mają pierwszeństwo zapisu na to samo szkolenie w kolejnym terminie.
 7. Po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby osób Euro-Szkolenia wysyła (najpóźniej do 3 dni przed szkoleniem) informację z prośbą o potwierdzenie udziału w szkoleniu.
 8. Odpłatność za szkolenia:
   a) jeśli za szkolenie płaci placówka - uczestnik otrzymuje na szkoleniu fakturę płatną przez placówkę przelewem w terminie do 14 dni po szkoleniu;
  b) jeśli za szkolenie płaci uczestnik we własnym zakresie - opłatę należy dokonać przelewem na podane w mailu konto bankowe najpóźniej do 3 dni przed terminem szkolenia.
  Inne formy i terminy płatności wymagają ustaleń pisemnych z firmą Euro-Szkolenia.
 9. Faktury mogą być wysyłane w formie elektronicznej lub odbierane na szkoleniu w formie papierowej.
 10. W przypadku szkoleń otwartych zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn od nas niezależnych (np. choroby trenera) lub zmiany terminu szkolenia (np. w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna ilość 8 uczestników). Informacja o zmianie terminu szkolenia przesłana zostanie uczestnikom mailem najpóźniej na 2 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
 11. W ramach opłaty za szkolenie uczestnicy otrzymują materiały (w formie papierowej lub elektronicznej – w zależności od tematu) i zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. Opłata obejmuje także poczęstunek podczas przerwy - kawa, herbata, woda, ciastka.
 12. Każde zgłoszenie może być wycofane do 3 dni przed szkoleniem, z zastrzeżeniem pkt. 8. Wycofanie  zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej (mail, faks).
 13. W przypadku wycofania zgłoszenia:
  a) w terminie późniejszym niż 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów w wysokości 50% wartości zamówienia;
  b) w dniu organizacji szkolenia lub w przypadku nieobecności na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji z wyprzedzeniem) uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów w wysokości 100% wartości zamówienia.
 14. W każdym terminie możliwe jest zgłoszenie innego uczestnika w ramach zastępstwa.
 15. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora wpłata zostaje zwrócona w całości.
 16. Osoba, która w ciągu dwóch lat od daty pierwszego szkolenia weźmie udział w czterech szkoleniach otwartych, ma prawo do uczestniczenia w piątym szkoleniu bezpłatnie.
 17. Osoba, która zapisze się na piąte szkolenie jako bezpłatne, ale się na nie stawi i nie odwoła udziału w nim najpóźniej do 3 dni przed szkoleniem, traci prawo do skorzystania z tej promocji.
 18. Zamówienia na szkolenia dla placówek są przyjmowane mailowo biuro@euro-szkolenia.com.pl i telefonicznie 515 588 177.
 19. Koszt szkolenia przeprowadzonego w przedszkolu lub szkole na zamówienie placówki jest uzależniony od czasu jego trwania, liczby uczestników i odległości placówki od Wrocławia.
 20. Przesłanie zgłoszenia na szkolnie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją szkoleń i wszelkich działań marketingowych przez firmę EURO-SZKOLENIA Agnieszka Zienkiewicz.
 21. Adresy mailowe uczestników szkoleń otwartych i zamkniętych są wpisywane na listę mailingową Euro-Szkoleń, chyba że dana osoba poinformuje, że sobie tego nie życzy. W każdym momencie można też zwrócić się o usunięcie adresu z bazy.
 22. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com